ÖVERSYN OCH INJUSTERING 

Vi har med tiden skaffat oss en stor erfarenhet och kunnande vad gäller laboratorieventilation. Detta kan Du utnyttja för alltifrån förstudier inför en renovering till att vi kontrollerar, injusterar och även föreslår förbättringar för Er befintliga lösning.
Exempel på arbeten som vi kan utföra är:
- Utredning inför renovering av befintlig anläggning
- Kontrollmätningar och injustering av lufthastigheter och tryck
- Kompletteringar av befintlig lösning (inkl. projektering, installation och injustering)
- Förprojektering och förslag till lösningar för nya resp. renoveringsprojekt.
Är Du intresserad av en diskussion om hur vi kan hjälpa Er? Slå oss en signal!
  

  

SERVICE

Med en anläggning som antingen tjänar till att skydda människor/produkter eller att hålla inneklimatet på en bra nivå för personalens välbefinnande och effektivitet men till en så låg energikostnad och miljöpåverkan som möjligt, är det en god investering att sluta ett serviceavtal med oss. Detta har flera fördelar: Vi är proffs på laboratorieventilation - vi sköter och dokumenterar den årliga lagstadgade översynen (enligt AFS 1997:10). Vi kan vid behov uppgradera produkterna till det allra senaste och bästa.

När vi kan anläggningen kan vi rekommendera förbättringsförslag och energibesparande åtgärder.

  

Återförsäljning av Solarventi

Vi säljer produkter av Solarventi samt erbjuder montagearbetet av våra produkter.

Mer information om Solarventi hittar du på fliken (Solarventi).